Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-11-2015 - Thị trường chốt phiên đầy ấn tượng - KSB, TLG, MSN, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể duy trì đà tăng trong tuần giao dịch tới và kiểm định vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng và thị trường sẽ quay trở lại giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt dòng tiền ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng ở các nhóm cổ phiếu Largecaps và Midcaps (đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ).