Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-08-2014 - Tâm lý thị trường cải thiện, dòng tiền chảy mạnh vào các mã vốn hóa nhỏ và vừa – KDH và PVD: KQLN 6T đầu 2014 – Cập nhật DRC 6T đầu 2014 - Giới thiệu SJD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể duy trì đà tăng, đặc biệt chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự 609 trong phiên giao dịch ngày mai.