Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-06-2019 - VNI giảm điểm, VNM và cổ phiếu hàng không dẫn dắt

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì ở mức Tiêu cực. Đối với VN-Index, hỗ trợ gần nhất của chỉ số này là vùng đáy 940-945 điểm thiết lập đầu tháng 6 trong khi kháng cự ngắn hạn (MA10) và trung hạn (MA200) đang nằm tại 954-958 điểm.