Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-03-2018 - Thị trưởng lập đỉnh 11 năm mới, CTG tăng mạnh - FPT, MSN

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường diễn biến trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch, theo đó những VN-Index, VN30 hay HNX-Index có cơ hội kiểm định ngưỡng hỗ trợ của các đường MA5 và MA10 ngày. Phản ứng tốt với các ngưỡng hỗ trợ, các chỉ số chủ chốt đã bật tăng trở lại về phía cuối phiên giao dịch để đóng của trong sắc xanh, trong đó đáng chú ý là VN-Index đóng cửa phía trên ngưỡng 1130 điểm sau nhiều nỗ lực bất thành.