Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-03-2013 - Thị trường trầm lắng – SCB – Vàng

Quan điểm kỹ thuật: Cả hai chỉ số tiếp tục giảm điểm khi chưa bứt phá mức kháng cự của đường trung bình SMA20. Đồng thời, hai chỉ số cũng tạo ra các mẫu hình nến Evening Star, đây là mẫu hình xác nhận thị trường đảo chiều và có thể bước vào xu hướng giảm trong thời gian tới như dự kiến của chúng tôi. Tuy nhiên, nhịp giảm điểm chiều nay không quá tiêu cực cho nên thị trường có thể sẽ còn nhịp phục hồi trong đầu phiên ngày mai.