Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-01-2016 - Giá trị giao dịch tăng do áp lực bán - CII

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ quay lại xu hướng giảm ngắn hạn và các vùng hỗ trợ của nhịp điều chỉnh là mức 550 – 555 của chỉ số VN-Index và 75.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật và mức độ rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn.