Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-01-2015 - Các mã ngân hàng tăng, bù đắp cho việc các mã dầu khí giảm - KDC đã mua toàn bộ 20 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và chỉ số HNX-Index có thể vượt đường trung bình SMA50 (tức là mức 86.22). Đồng thời, chúng tôi nhận thấy dòng tiền sẽ có khuynh hướng dịch chuyển qua nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.