Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-12-2018 - Các mã ngân hàng dẫn dắt thị trường đạt mức cao nhất 2 tháng qua - DPM, FPT, PNJ, CTG, PTB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index duy trì ở mức Tích cực, thậm chí việc VN-Index vượt kháng cự MA100 tại 959 điểm còn gợi mở khả năng tăng chỉ số này tăng lên vùng 1000 điểm trong 2-3 tuần tới. Trong khi đó, tín hiệu trung hạn của VNMidcap cũng được cải thiện từ Tiêu cực lên Trung tính và đồng pha với tín hiệu của nhóm chỉ số chủ chốt.