Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-09-2012 - Nhà đầu tư dè dặt, giao dịch trầm lắng

Quan điểm của chúng tôi: Nhà đầu tư khá dè dặt trong phiên giao dịch hôm nay – kết thúc phiên 1/3 số mã trên sàn HSX tăng, 1/3 giảm và 1/3 còn lại không đổi. Chỉ số VNI tăng 0,44%, đóng cửa tại ngưỡng 388,35 điểm trong khi chỉ số HNI đóng cửa tại ngưỡng 57,42 điểm, giảm 0,17%. Tâm lý chần chừ chủ yếu vẫn do thị trường không có nhiều tin tức hỗ trợ để kích thích cả bên bán lẫn bên mua.