Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-08-2019 - Thị trường tăng nhẹ - BMP, DHG, MWG, NVL, PVD, VCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn được cải thiện lên mức Tích cực đối với chỉ số VN30 trong khi duy trì ở mức Tiêu cực đối với VN-Index với kháng cự MA10, MA20 tại 978-983 điểm. Ngược lại, trong khi tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN30 vẫn được giữ ở mức Trung tính với kháng cự MA200 tại 887 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ tiếp tục cố nỗ lực tăng điểm nhẹ với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn khi mà VN30 đang có xu hướng kiểm định kháng cự MA200 tại 887 điểm.