Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-08-2015 - Phá giá đồng Nhân dân Tệ làm suy yếu tâm lý thị trường - DHA

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định các vùng hỗ trợ ngắn hạn 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên 13/08/2015. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu bắt đáy sẽ gia tăng mạnh dần trong vài phiên tới và thị trường có thể xảy ra nhịp “wash-out” trong phiên tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng hạ mức rủi ro ngắn hạn khi nhiều cổ phiếu đã về các vùng hỗ trợ hợp lý.