Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-06-2019 - Thị trường giảm điểm, các mã vốn hóa lớn dẫn dắt - VJC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index đã chuyển xuống mức Tiêu cực với ngưỡng hỗ trợ gần nhất là vùng đáy cũ, đối với VN-Index là ngưỡng 940-945 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN-Index cũng trở về mức Tiêu cực, đồng pha với tín hiệu của VN30 và HNX-Index sau khi chỉ số này đóng cửa dưới đường MA200 ngày.