Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-04-2019 - Thị trường kết thúc tuần giảm điểm với ảnh hưởng của nhóm ngân hàng - FRT, HVN, MSN, PLX, PPC, VHC, KBC, KDH, SAB, TCM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật Tiêu cực vẫn duy trì tại VN-Index, VN30 và HNX-Index khi mà các chỉ số này vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình động ngắn hạn như MA10, MA20 đang nằm lần lượt tại 987 điểm, 900 điểm và 108 điểm. Mặc dù vậy, diễn biến thị trường lại đang cho thấy xu hướng biến động lình sình sẽ tiếp diễn, thay thế cho khả năng giảm mạnh của VN-Index. Chính vì thế, dòng tiền được định hướng mạnh hơn về nhóm vốn hóa thấp, có khả năng biến động mạnh hơn,