Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-03-2015 - Các mã vốn hóa lớn kéo thị trường với lượng giao dịch thấp - Thị trường ô-tô - VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục kỹ thuật trong phiên kế tiếp và áp lực giảm sâu dưới các mức hỗ trợ của đường trung bình SMA20 của hai chỉ số chưa thể xảy ra khi các chỉ báo trạng thái xu hướng tiếp tục đà sụt giảm. Đồng thời, lực cầu có dấu hiệu gia tăng dần khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn.