Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-01-2018 - Thị trường tăng nhẹ; VIC, VRE dẫn dắt thị trường - PV Power, CII, KDH, TLG, TNG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật vẫn ở mức Tích cực, nhưng có sự phân hóa nhất định giữa các chỉ số. HNX-Index đang thể hiện sự suy yếu sớm khi đóng cửa phía dưới đường MA5 ngày. VN-Index, VN30 dù vẫn đóng cửa phía trên đường MA5, tuy vậy tín hiệu cảnh báo rủi ro đang ngày một có xác suất cao hơn. Chỉ số VNMidcap cũng cho thấy sự yếu đi khi quay trở lại phía trong dải Bollinger, chỉ còn lại duy nhất VNSmallcap vẫn ở phía ngoài dải này để duy trì tín hiệu rất Tích cực.