Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-12-2015 - Thị trường tăng điểm khi lực bán của khối ngoại và giá trị giao dịch giảm - DPM, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục tích lũy theo chiều hướng tăng nhẹ trên các mức hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp và hai chỉ số khó có thể xuyên thủng các vùng hỗ trợ trên. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy hai chỉ số đang dần hình thành đáy ngắn hạn quanh vùng giá hiện tại khi mô hình phân kỳ tăng giá đang hình thành rõ ràng hơn trên hai chỉ số