Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-10-2013 - VNI mất điểm vào phút cuối - Giá khí đầu vào năm 2014 của GAS

Quan điểm kỹ thuật: Quan sát nhóm chỉ báo trạng thái xu hướng, chúng tôi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư có chút thận trọng so với các phiên giao dịch trước, nhưng đà giảm có thể chững lại sau nhịp giảm điểm trong phiên đầu tuần do nhóm chỉ báo xung lượng trong 5 phiên gần đây đã sụt giảm về gần vùng quá bán.