Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-09-2013 - Khối ngoại mua, VNI tăng – Thông tư về VAMC – HPG có thể có lợi nhuận bất thường trong Quý 3 – Cựu TGĐ FPT bán toàn bộ cổ phiếu

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ đi ngang và biến động hẹp trong phiên ngày mai. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp và tâm lý nhà đầu tư duy trì mức độ thận trọng cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn chưa thể kết thúc (tín hiệu này diễn ra khác với các thời điểm tạo đáy trong tháng 02, 04 và 06/2013 tại mức hỗ trợ 466 – 470 của chỉ số VN-Index).