Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-07-2014 - Nợ xấu tăng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư - VCB báo cáo LNTT sáu tháng đầu năm tăng 6,7% nhưng nợ xấu tăng sau theo xu hướng tăng của toàn hệ thống

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục nhẹ trong các phiên đầu tuần tới, nếu khối lượng giao dịch tiếp tục gia tăng trên mức trung bình 20 phiên, tức là trên mức 96 triệu cổ phiếu của sàn HSX và 48 triệu cổ phiếu trên sàn HNX thì nhịp điều chỉnh có thể kết thúc và thị trường có thể duy trì đà tăng xu hướng ngắn hạn.