Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-06-2015 - Hai sàn vượt ngưỡng kháng cự với KLGD cao - MSN - JVC - NT2 - VCB

Quan điểm kỹ thuật: Áp lực bán không quá lớn mặc dù lượng cổ phiếu lớn trong phiên 08/06/2015 về tại khoản cho thấy tâm lý lo ngại về phiên phân phối không còn xảy ra. Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục nhịp tăng trong phiên 12/06/2015.