Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-03-2020 - Chỉ số VN-Index giảm xuống mức thấp nhất trong 29 tháng qua - BSR, MWG, PNJ, TCB, TPB

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của các chỉ số bên HOSE như VN-Index, VN30, VNMidcap hay VNSmallcap đều duy trì ở mức Tiêu cực. Chỉ số HNX-Index cũng có trạng thái ngắn hạn Tiêu cực, tuy nhiên giữ được trạng thái trung hạn ở mức Trung tính. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể sẽ tiếp tục có quán tính giảm trong phiên sáng. Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại hỗ trợ tâm lý tại 800 điểm hoặc sâu hơn là vùng hỗ trợ trung hạn thứ hai tại 775 điểm.