Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-03-2016 - VNM tạo đà tâm lý thị trường, bù đắp cho ảnh hưởng kém tích cực từ ECB - NLG, DQC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh trong tuần giao dịch tới và hướng về các mức hỗ trợ gần nhất là 560 của chỉ số VN-Index và 78.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và dòng tiền vẫn có hiện tượng rút ra khỏi thị trường cho nên khả năng điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn rất lớn.