Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-02-2014 - VNI giảm vào phút chót, khối lượng giao dịch cao kỷ lục – KQLN của GAS – VIC có thêm lĩnh vực KD mới

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng giá hỗ trợ 544 – 550 điểm (đây là vùng đỉnh cao nhất trong năm 2010) trong 2 – 3 phiên điều chỉnh sắp tới. Tuy nhiên, nhóm chỉ báo xu hướng của chúng tôi cho thấy chỉ số VN-Index khó có thể giảm dưới vùng giá 535 điểm. Đồng thời, nhóm chỉ báo xung lượng ngắn trong 5 phiên gần đây của chỉ số VN-Index đang giao dịch gần vùng quá bán cho nên lực cầu bắt đáy có thể sớm quay trở lại trong 2 – 3 phiên điều chỉnh sắp tới.