Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-11-2020 - Thị trường giảm vào cuối phiên, chỉ số VN-Index chốt phiên đi ngang - GVR, IMP, POW, PVS, BMP, TDM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán hai sàn vẫn duy trì ơ mức Tích cực, tuy nhiên, việc chưa thể vượt thành công qua mức đỉnh tháng 10 sẽ là thách thức cho những VN-Index, VN30, HNX-Index, VNMidcap, VNSmallcap trong việc duy trì xu hướng tăng.