Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-08-2018 - Cổ phiếu tài chính dẫn thị trường tăng điểm tuần thứ hai liên tiếp - PVD, TLG, HPG, REE, SCS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn tiếp tục duy trì ở trạng thái Tích cực với tất cả các chỉ số với ngưỡng kháng cự Bollinger của VN-Index nằm tại 975 điểm và của VN30 nằm tại 955 điểm. Trong khi đó, tại các chỉ số chủ chốt, HNX-Index là chỉ số tiếp theo tiếp bước VN-Index vượt qua kháng cự MA50 ngày để cải thiện tín hiệu Trung hạn từ Tiêu cực lên Trung tính.