Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-05-2011 Nhà làm luật tương đồng ý kiến về sự tăng trưởng chậm

Tại buổi họp thường niên do ngân hàng phát triển Châu Á tổ chức ở Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại việc nhà nước sẽ làm mọi cách để kiềm chế lạm phát.