Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-04-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng, lập đỉnh 9 năm mới - VJC, VNM, TCM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái Tích cực, tuy vậy việc tăng điểm của VN-Index và HNX-Index dựa trên sự do dự của cả bên mua và bên bán mà thiếu đi sự hỗ trợ của KLGD, do đó, chưa có sự vững chắc. Do đó, sự giảm điểm để củng cố và kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn sẽ có thể xảy ra.