Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-04-2013 - Bán tháo cuối phiên lấy đi 14 điểm của VNI – SJS giao dịch trở lại – Kế hoạch 2013 của DIG

Quan điểm kỹ thuật: Nhịp giảm mạnh trong phiên ATC khiến hai chỉ số giảm về gần các vùng hỗ trợ mạnh, tương ứng với nhóm chỉ báo xung lượng ngắn hạn cũng giảm về gần các điểm hỗ trợ cho thấy khả năng cả hai chỉ số có thể lấy lại trạng thái cân bằng và đảo chiều trong phiên ngày mai.