Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-12-2019 - Thị trưởng tăng điểm phiên đầu tuần - VNM, DVP

Quan điểm kỹ thuật: Ngoại trừ VNSmallcap có tín hiệu ngắn hạn Tích cực, các chỉ số còn lại đều duy trì trạng thái kỹ thuật Tiêu cực với kháng cự là đường MA10. Dự báo ngày mai, thị trường với đại diện là VN-Index sẽ có nỗ lực vượt qua kháng cự này hiện đang nằm tại 967 điểm. Nếu chinh phục thành công, VN-Index có thể kéo dài đà hồi phục lên đường MA200 tại 981 điểm. Ngược lại, nếu quay đầu giảm điểm xuống dưới hỗ trợ MA5 tại 963 điểm,