Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-12-2013 - Giao dịch xoay quanh các mã ETF – Chênh lệch giá vàng tăng

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số hôi tụ các yếu tố đảo chiều ngắn hạn, đặc biệt đồ thị giá xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giá với chỉ báo độ rộng thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần bước vào giai đoạn thận trọng. Ngoài ra, các chỉ báo xung lượng tăng mạnh về vùng quá mua và xuất hiện các tín hiệu phân kỳ giảm giá cho nên đà tăng ngắn hạn của hai chỉ số có xu hướng chững lại.