Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-09-2014 - Thị trường giảm điểm với GTGD cao nhất trong gần 5 năm - Cổ tức GAS - PVD và PVS hưởng lợi từ nhu cầu dầu thô - VNM hợp tác với DLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chưa có nhịp hồi phục đáng kể ở thời điểm này, mức hỗ trợ kế tiếp của hai chỉ số là mức 610 của chỉ số VN-Index và 82.0 của chỉ số HNX-Index. Đặc biệt, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã giảm mạnh và rời khỏi vùng quá mua cho thấy trạng thái tăng trưởng mạnh đã không còn và áp lực bán tại các vùng giá thấp sẽ tiếp tục gia tăng.