Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-09-2013 - Nhà đầu tư bán – Hạ mục tiêu GDP 2014 – CPI tháng chín – DIG ra khỏi diện cảnh báo

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách các mức hỗ trợ mạnh của xu hướng trung hạn là 466 – 470 của chỉ số VN-Index và 59.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên ngày mai, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại áp lực bán có thể sẽ gia tăng và các mức hỗ trợ này bị phá vỡ cho nên vị thế bắt đáy lúc này vẫn có độ rủi ro cao.