Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-08-2018 - Thị trường giảm điểm, VIC dẫn dắt - MSN

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index hiện vẫn duy trì ở mức Tích cực với hỗ trợ MA5 nằm tại khu vực 962 điểm, 942 điểm và 106,5 điểm. Tuy nhiên, với tín hiệu cảnh báo đảo chiều vừa xuất hiện, rất có thể các ngưỡng hỗ trợ này sẽ được kiểm định trong phiên giao dịch ngày mai. Chúng tôi đưa ra hai kịch bản xấu đối với VN-Index mà căn cứ vào đó nhà đầu tư nên xem xét việc hạ tỷ trọng cổ phiếu.