Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-07-2019 - VNI tăng nhẹ nhờ GAS dẫn dắt - ACB, PVD

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index được cải thiện lên mức Tích cực sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự MA10, MA20 tại 104 điểm và tương đồng với tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và VN30. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của HNX-Index cũng chuyển lên mức Trung tính với việc đóng cửa trên đường MA50 ngày, tương đồng với tín hiệu của VN-Index và tốt hơn tín hiệu của VN30 đang ở mức Tiêu cực.