Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-05-2016 - VNI chấm dứt đà tăng điểm trong bốn phiên gần nhất - SSI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài phiên tới và hướng về các mức hỗ trợ 590 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và thị trường chưa có động lực để dy trì đà tăng ngắn hạn. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư vẫn theo xu hướng bi quan trong ngắn hạn.