Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-05-2011 Thanh khoản giảm mạnh, nhà đầu tư chần chừ

Nhà đầu tư cẩn thận với những phỏng đoán từ Bộ Công Thương về chỉ số CPI tăng trưởng trong tháng 5 sẽ giảm xuống từ 1,3-1,5% đã khiến thanh khoản thị trường giảm xuống thấp nhất từ 2009.