Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-04-2015 - Các mã ngân hàng tăng, khối lượng giao dịch tăng mạnh - PVN, PLC, DRC, CSM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục duy trì đà tăng và khả năng vượt các vùng kháng cự 550 – 555 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index được đánh giá cao. Đồng thời, áp lực bán có thể gia tăng dần khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn đang giao dịch trong vùng quá mua, nhưng chúng tôi cho rằng áp lực bán này không quá lớn.