Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-04-2012 - Thị trường mở cửa tuần với thanh khoản thấp

NAV của các quỹ nước ngoài trung bình tăng 16,2% trong quý 1 - Báo cáo của LCF Rothschild cho thấy NAV của 17 quỹ nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trung bình 16,2% trong quý 1 trong khi VNIndex tăng 26,6%. Hai quỹ ETF cũng tăng trưởng cao hơn VNIndex với Van Eck Market Vectors Vietnam tăng 28,9% và FTSE Vietnam Index ETF tăng 27,2%. Mức chiết khấu trung bình cho NAV của 17 quỹ này là 20,3%.