Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-03-2018 - Thị trường giảm nhẹ khi cổ phiếu năng lượng giảm - CPTPP - DPM, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi kỳ vọng 2 kịch bản đối với VN-Index trong tuần tới. Kịch bản xấu chỉ số sàn HOSE không bảo vệ thành công ngưỡng 1115 điểm, một xu hướng điều chỉnh có thể hình thành kéo chỉ số về vùng hỗ trợ mạnh hơn tại 1060-1080 điểm. Ngược lại trong kịch bản tốt, VN-Index đóng cửa phía trên ngưỡng 1130 điểm, chỉ số sẽ có cơ hội kiểm định mốc đỉnh lịch sử tại 1170-1180 điểm. Về mặt tâm lý thị trường, tâm lý nhà đầu tư sẽ đồng nhất hơn nếu chỉ số giảm, tuy nhiên vẫn sẽ thận trọng