Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-03-2016 - Thị trường tiếp tục giảm điểm với KLGD giảm - PVD, ACB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì nhịp điều chỉnh và kiểm định các mức hỗ trợ gần nhất 560 của chỉ số VN-Index và 78.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng và chỉ báo tâm lý, chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, số lượng cổ phiếu xuất hiện tín hiệu bán của hệ thống chỉ báo xu hướng có chiều hướng gia tăng, nghĩa là trạng thái tiêu cực đang tăng dần.