Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-03-2011 công ty Chứng khoán Bản Việt đạt giải Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam

Chúng tôi tự hào thông báo công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt đã đạt giải thưởng “The Asset Triple A Secruties & Fund Services Awards 2011 for Best Brokerage House in Vietnam”.