Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-02-2018 - Thị trường mở cửa giảm mạnh khi tiếp nối đà giảm tại TT Mỹ, nhưng dần phục hồi trong phiên

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tại, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index đều vẫn giữ trạng thái Tiêu cực và thậm chí các ngưỡng hỗ trợ trung hạn tạo bởi đường MA50 ngày của VN-Index và VN30, lần lượt nằm tại 1010 và 1000 điểm, ít nhiều đã bị vi phạm (dù chưa thực sự rõ ràng). Do đó, có khả năng trong phiên đầu tuần, các ngưỡng này sẽ có thể được kiểm định lại. Chúng tôi đưa ra 2 kịch bản đối với VN-Index.