Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-02-2015 - Thị trường giảm điểm dù khối ngoại mua mạnh - FPT - GAS - PVS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm điểm và tâm lý nhà đầu tư sẽ tiếp tục suy yếu trong phiên kế tiếp. Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp và áp lực bán có thể gia tăng dần trong vài phiên tới khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn tiến gần vùng quá mua. Đồng thời, các chỉ báo trạng thái xu hướng của chỉ số HNX-Index vẫn tiếp tục gia tăng cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn rủi ro khá cao và đà giảm ngắn hạn sẽ tiếp tục mở rộng về các mức thấp hơn.