Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-01-2014 - Ngành dầu khí tiếp tục tăng, chứng khoán tăng mạnh – Thăm ITC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể rung lắc nhẹ khi tiến vào vùng giá 518 – 520, nhưng chúng tôi cho rằng đây chưa phải là vùng chốt lời ngắn hạn. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy thị trường đang có các đặc điểm khá tương đồng với chu kỳ tăng điểm của các nắm trước với tốc độ tăng giá bền và khối lượng giao dịch tăng dần đều.