Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-01-2013 - Mì ăn liền và sữa cứu chỉ số VNI

Quan điểm kỹ thuật: Hiện nay, lực cầu của khối ngoại tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechips, nhưng chúng tôi nhận thấy khối lượng có dấu hiệu tạo đỉnh trong phiên hôm nay cho nên khả năng lực cầu ở nhóm cổ phiếu Bluechips có thể giảm dần trong những phiên tới. Ngoài ra, cả hai chỉ số xuất hiện tín hiệu Up-Thrust cho thấy thị trường có thể tạo đỉnh trong ngắn hạn, nhưng chỉ số VN-Index có thể phục hồi nhẹ trong 2 phiên cuối tuần và nhịp giảm điểm có thể duy trì trên chỉ số HNX-Index.