Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09 -01-2012 - Thanh khoản tăng do giao dịch bán thỏa thuận STB của ANZ – Dấu hiệu vi phạm lãi suất huy động xuất hiện

Chúng tôi vừa cho ra Báo cáo Chiến lược năm 2012. Chúng tôi tin rằng mặc dù Việt Nam sẽ đi vào giai đoạn giảm tỷ lệ nợ vay và sẽ chứng kiến những vấn đề nghiêm trọng trong ngành ngân hàng trong bối cảnh bong bóng bất động sản đang vỡ, nhưng ngành chủ lực của nền kinh tế là ngành nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ vẫn đã đang và sẽ phát triển mạnh trong năm 2012. Mặc dù không thể tránh khỏi những biến cố này nhưng chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ phát triển tốt hơn hầu hết các nước châu Á khác trong