Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-12-2015 - Các mã vốn hóa lớn tăng vì áp lực KN chuyển sang cổ phiếu dầu khí

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà hồi phục và kiểm định các vùng kháng cự ngắn hạn 580 – 585 của chỉ số VN-Index và 81.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần và duy trì ở mức thấp cho nên cơ hội giải ngân càng ngày gia tăng trong ngắn hạn.