Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-10-2018 - Thị trường giảm mạnh với ảnh hưởng từ các mã vốn hóa lớn - PVT, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Với việc đóng cửa dưới hỗ trợ MA20, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và VN30 chuyển xuống mức Tiêu cực với ngưỡng hỗ trợ Bollinger đang nằm tại 980 điểm và 955 điểm. Đó cũng là khu vực hỗ trợ khá mạnh tạo bởi đường trung bình động trung hạn MA100 ngày. Tín hiệu của các chỉ số HNX-Index, VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì ở trạng thái Trung tính, tuy nhiên các ngưỡng hỗ trợ MA20 tại 114 điểm, 1052 điểm và 845 điểm sẽ có thể bị thách thức. Dự báo, thị trường với đại diện