Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-09-2014 - Thị trường tiếp tục tăng nhờ khối lượng giao dịch lớn - Cập nhật PVD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh trong vài phiên tới và áp lực bán có thể sẽ gia tăng dần. Các tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện ở nhóm chỉ báo dòng tiền và chỉ báo tâm lý cho tháy dòng tiền có hiện tượng rút ra và nhà đầu tư đã bắt đầu thận trọng về xu hướng tăng hiện tại, điều này có nghĩa là chúng tôi đánh gái rủi ro bắt đầu tăng dần và đây là cảnh báo đảo chiều đầu tiên của chúng tôi kể từ sau phiên 05/08/2014.