Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-05-2018 - Thị trường đi ngang - DGW

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index thu hẹp đà tăng sau khi gặp kháng cự MA100 tại 1070 điểm, đóng cửa với mức giảm nhẹ. Như vậy, VN-Index đã đạt được kỳ vọng ban đầu của chúng tôi cho nhịp hồi phục ở kịch bản trung bình. Tuy nhiên, sau nhịp điều chỉnh hôm nay, chúng tôi thấy xác suất chỉ số sàn HOSE vượt qua mốc 1070 điểm để đạt mục tiêu trong kịch bản tích cực là 1140 điểm đang gia tăng cao hơn.